Our Topper

Isha Garg

80

10th

Gazaldeep Khipal

82.8%

10th

Harpreet Kaur

83%

10th

Harmanjot Kaur

84%

10th

Gauravdeep SIngh

84%

10th

Dinesh Kumar

84%

10th

Jaspreet Singh

85%

10th

Jaspreet Kaur

86

10th

Vasu Goyal

87%

10th

Yashraj Singh

87%

10th

Priya Goyal

88.2%

10th

Ajayveer Singh

90%

10th

Jaspreet Kaur

90%

10th

Parneet Kaur

94%

10th